гуагъэ


гуагъэ


зыпI. гл. забит, -а, -о
Дзуагъэ
Къэлэгур цIыфкIэ гуагъэ
Гарнизоныр дзэкIэ гуагъэ

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.